Õppetöö Kullos alates 03.03.2021

Vastavalt Vabariigi Valitsuse korraldustele kehtivad alates 3.märtsist huviharidusele järgnevad piirangud:
• Siseruumides on lubatud üksnes individuaalõpe.
Sisetingimustes toimuvate tegevuste puhul tuleb kanda maski ja järgida muid ettevaatusabinõusid. Maski ei pea kandma alla 12-aastased lapsed või inimesed, kellel maski kandmine ei ole tervislikel põhjustel, tegevuse iseloomu tõttu või muid olulisi põhjusi arvestades võimalik.

• Rühmaõpe jätkub kas distantsõppena või õues.
Välitingimustes on lubatud tegevus kuni 10 osalejaga, sealhulgas õpetaja. Tagatud peab olema, et ei puututa kokku teiste rühmadega ning desinfitseerimisnõuete täitmine.

Täiendavad piirangud kehtivad kuni 28.03.2021.

Täpse info, kuidas Teie lapse huviringi töö on korraldatud, saate enda huviringi õpetaja käest.