POP-JAZZ LAUL

OSALEJAD: kõik huvilised
ÕPPEKEEL: eesti keel
ÕPPEMAHT JA -TASU: üks individuaaltund nädalas (45min) 85 eurot kuus, üks individuaaltund (45 min) ja üks rühmatund (45 min) 90
eurot kuus
RUUM: 108, Vilde tee 69

Ootame oma ridadesse kõiki, kellel huvi muusika, solisti- ja ansamblilaulu vastu.
Eriala eesmärgiks on arendada ja laiendada läbi eakohase ja mitmekesise repertuaari õpilase muusikalist maitset ja silmaringi, osaleda edukalt konkurssidel ja võistlustel, esineda oma koolis ja muudel erinevatel üritustel.
Õppekava läbinud õpilane:
-oskab kasutada oma häält tervislikult ja säästlikult
-suudab tunnetada ja juhtida laulmise ajal oma keha kui instrumenti
-oskab vastavalt võimetele ja tasemele rakendada erinevaid vokaaltehnilisi võtteid muusikapala ettekandmisel
-suudab välja tuua laulu emotsionaalse sisu ja teksti mõtte vastava karakteri loomisega
-suudab analüüsida oma hääleaparaadi tööd ja võimalusi arenguks
-suudab interpreteerida muusikateoseid kasutades improvisatsiooni ja arendatud rütmi- ning harmooniataju
-on võimeline üles astuma nii solisti kui ansamblilauljana
-esineb erinevatel kontsertidel ja konkurssidel.

POP-JAZZ LAULU ÕPPEKAVA

Elina Salumäe

Õpetaja

KONTAKT:
elina.salumae(ät)kullo.ee