Tallinna Huvikeskus Kullo pakub tööd koolikohustusliku ujumise algõpetuse õpetajale.

Töö kirjeldus:
Tallinna linna üldhariduskoolide 3. klasside koolikohustusliku ujumise algõpetuse tundide ette valmistamine ja läbiviimine (lapsehoolduspuhkusel viibiva töötaja asendaja tähtajaliselt kuni märts 2014).

Nõudmised kandidaadile:
• õpetatavale erialale vastav pedagoogiline kõrg-, kutsekesk- või keskeriharidus või
• õpetatavale erialale vastav kõrg-, kutsekesk- või keskeriharidus ja läbitud vähemalt 160-tunnise mahuga pedagoogikakursus või
• muu kõrg-, kutsekesk- või keskeriharidus ja vähemalt 3-aastane pedagoogilise töö staaž ning läbitud 160-tunnine pedagoogikakursus.

Tallinna Huvikeskus „Kullo“ pakub huvitavat ja loomingulist tööd meeldivas töökeskkonnas.

Töö iseloom
Asukoht Tallinn
Tööle asumise aeg jaanuar 2014
Töö tüüp osaline tööaeg (12 tundi nädalas).

Kontakt
Kontaktisik Andres Idla
Kontakttelefon 6646104, 6646100
Koduleht www.kullo.ee