Kullo hoone külastamisest

Kullo külastamiseks on täiskasvanutel (lapsevanemal/täiskasvanud saatjal, näitusekülastajal jt) vajalik Kullo majas viibimiseks esitada valvelaua töötajale COVID-tõend vaktsineerituse, läbipõdemise või varasemalt tehtud negatiivse testi tulemuse kohta.

Juhul kui lapsega huvikooli sisenemine on lühiajaline ja vältimatu (laps on väike, ei oska riietuda jne), siis võib lapsevanem lühikest aega (ca 15 min) viibida hoones ilma, et ta tõendaks enda nakkusohutust.
Kanda tuleb maski ning hoida teiste inimestega mõistlikku vahemaad. Lapsevanem, kes ei ole oma nakkusohutust tõendanud, peab pärast lapse huviringiks ettevalmistamist (abistamine riietumisel jms) hoonest lahkuma.

Täiskasvanud õppijad ja väikelaste rühmades osalevate laste saatjad võivad enda COVID-tõendi esitada rühma õpetajale.

Kullo ei paku kohapeal kiirtesti tegemise võimalust ei lapsevanemale/saatjale, täiskasvanud õppijale ega väikelaste rühmades osaleva lapse saatjale.