Kullo
 
Kullo
Kullo
Kullo
Kullo Karepa Noortelaager
Kullo
Kullo Lastegalerii
Kullo
Kullo ettevõtlusküla
 
  Font
Kullo
Sisukaart
Kullo
 
 
Kullo
Kullo
Kullo
Kullo
Kullo
Kullo
Kullo
Kullo
Kullo
Kullo
Saada sõbrale
Saada sõbrale
Saada sõbrale
RSS
Sündmuste kalender
Kullo
Kullo Koolivaheag
Kullo
Kullo Õppetasu
Kullo
Kullo Õppetasu toetus tallinlasele
Kullo
Kullo Õppetasu toetus lasterikastele peredele
Kullo
Kullo Huviringiga liitumine
Kullo
Kullo Huviringist loobumine
Kullo
Kullo Ostuarvete saatmisest Huvikeskusesse Kullo
Kullo
Kullo
Õnnitleme
Kullo
Tööpakkumised
Kullo
Huviringid
Kullo
Teenused
Kullo
Muudatused
Kullo
HARJUMAA LASTE LAULU- JA TANTSUPIDU

KKK

Print

Korduma Kippuvad Küsimused:

Kes saavad osaleda huviringide töös?

Kelle andmed saadetakse Maksu- ja Tolliametile, et koolituskuludelt tulumaksu tagasiarvestus teha?

Kui lapse tavakoolis on koolivaheaeg, kas siis Kullos on ka koolivaheaeg?

Kui laps jääb haigeks, kas siis peab terve kuu eest tasuma?

Kas võib maksta korraga ka rohkem, kui ühe kuu eest?

Juhul, kui vanem on ette tasunud ent laps enam ei soovi huviringis käia, kas ettemakstud raha huviringi eest saab tagasi?

Kuidas toimub individuaalpilliõppesse registreerumine?

Miks isikuandmeid kogume ning millisel juhul edastame kolmandatele isikutele?

Kuidas toimub lepingu lõpetamine?

Ostuarvete edastamisest Huvikeskusesse Kullo

 

Kes saavad osaleda huviringide töös?

Tulenevalt Tallinna Linnavalitsuse 06.08.2008 määruse nr 54 „Huvikooli vastuvõtmise, huvikoolist väljaarvamise ja huvikooli lõpetamise tingimused ja kord“ § 2:

(1) Huvikooli võetakse isik (edaspidi õppur), kelle elukohana on Eesti rahvastikuregistrisse kantud Tallinna linn.

(2) Vabade kohtade olemasolul võetakse huvikooli õppureid väljastpoolt Tallinna haldusterritooriumi isiku elukohajärgse valla- või linnavalitsuse ja Tallinna Haridusameti (edaspidi haridusamet) vahel sõlmitud lepingu alusel.

Nimekirja valdadest, millega Tallinna linnal on huvikooli leping sõlmitud, leiad Tallinna Haridusameti lehelt.

1-3. aastased ja täiskasvanud saavad osaleda huviringides, olenemata sissekirjutusest, sest valdade vahelistes lepingutes neile kitsendusi ei ole tehtud.

Õppetasuvõlgnevusi ei tohi olla.

Erandkorras saavad huviringides osaleda ka nendest omavalitsustest lapsed, millega Tallinnal huvikoolide vaheline leping puudub, aga sel juhul on teine hinnakiri. Hinnakiri selgub enne uue õppeaasta algust.

 

Kelle andmed saadetakse Maksu- ja Tolliametile, et koolituskuludelt tulumaksu tagasiarvestus teha?

Makstud õppetasult on maksjal õigus Maksu- ja Tolliameti kaudu teha makstud tulumaksu tagasiarvestus. Tagasiarvestuse tegemiseks edastab Tallinna Linnakantselei maksja kohta vajaliku informatsiooni Maksu- ja Tolliametile.

Tulumaksuseadus § 26. Koolituskulud
(1) Residendist füüsilisel isikul on õigus maksustamisperioodi tulust maha arvata tema poolt maksustamisperioodil tasutud enda ja oma alla 26 aasta vanuse alaealise sugulase, õe või venna koolituskulud või eelnimetatud koolituskulude puudumisel ühe alla 26 aasta vanuse Eesti alalise elaniku koolituskulud. [RT I 2010, 34, 181 - jõust. 01.07.2010]
Huvikoolis õppimise eest tasutud kulu käsitletakse koolituskuluna juhul, kui huvikoolis õppija on koolituskulu tasumise kalendriaasta 1. jaanuaril alla 18 aasta vanune. [RT I, 30.06.2015, 1 -jõust. 01.01.2016]


Kui lapse tavakoolis on koolivaheaeg, kas siis Kullos on ka koolivaheaeg?

Vastavalt huvikooli seadusele ja Kullo põhimäärusele koosneb huvikooli õppeaasta õppeperioodist ja õppevaheaegadest.

Õppeperiood kestab 1. septembrist kuni 31. maini, kokku 9 kuud. 2022/2023. õppeaasta koolivaheajad on Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt sätestatud järgnevalt:
I vaheaeg 24.-30.10.2022;
II vaheaeg 22.12.2022-08.01.2023;
III vaheaeg 27.02-05.03.2023;
IV vaheaeg 24.-30.04.2023.
Õppetasu on kohatasu, mis on ära jaotatud 9 kuu õppeperioodi peale ning kuhu on sisse arvestatud koolivaheajad, millal ei toimu huvikoolis õppetööd. Vaheaja perioodide osas ei tehta õppemaksust tasaarveldust. Huviringi õpetaja saab vajadusel kasutada vaheaja nädalat kontsertideks, festivalideks, konkurssideks ettevalmistamisel või muudeks ürituseks.
 

Kui laps jääb haigeks, kas siis peab terve kuu eest tasuma?

Vastavalt huvikooli koha kasutamise lepingu punktile 4.3 tehakse tasaarveldus õppetasu osas juhul kui ÕPPUR ei ole haiguse tõttu osalenud õppetöös vähemalt 14 järjestikust kalendripäeva.
ÕPPURIL/seaduslikul esindajal on kohustus sellest teavitada ÕPPETEENUSE OSUTAJAT esimesel võimalusel (mitte hiljem kui viiendal päeval tervenemisest) kirjalikult oppeinfo@kullo.ee
Hilisemaid tõendeid ei arvestata.
Avalduse võib esitada kirja teel (oppeinfo@kullo.ee), kindlasti märkida avaldusse lapse nimi ja periood, mis kuupäevast mis kuupäevani laps haige oli. Arsti käest tõendit ei ole vaja küsida, piisab vanema poolt kirjutatud e-kirjast.
Tasaarveldatakse proportsionaalselt vastavalt puudutud päevade arvule kuutasu suhtes.
 


 

Kas võib maksta korraga ka rohkem, kui ühe kuu eest?

Jah, korraga võib tasuda mitme kuu eest. Arveid aga esitatakse igakuiselt. Arvel on näha ettemaks ja võlgnevus.

 

Juhul, kui vanem on ette tasunud ent laps enam ei soovi huviringis käia, kas ettemakstud raha huviringi eest saab tagasi?

Jah, selleks tuleb täita avaldus huvikooli koha kasutamise lepingu lõpetamise kohta ning märkida avalduses arveldusarve number, kuhu soovitakse ettemakstud summat tagasi saada. Tagasi makstakse sellele vanemale, kes on täitnud vastuvõtuavalduse ja kellega on sõlmitud huvikooli koha kasutamise leping.

 

Kuidas toimub individuaalpilliõppesse registreerumine?

Registreerimisel on eelistatud eelmisel õppeaastal osalenud õpilased. Kui varem osalenud õpilased on ära registreerinud ja jääb kohti üle, siis pilliõpetajad võtavad uute õpilastega ise ühendust, septembri esimesel nädalal. Kui ühendust ei võeta, jääb õpilane ootenimekirja.

 

Miks isikuandmeid kogume ning millisel juhul edastame neid kolmandatele isikutele?

Huvikooli koha kasutamise leping ja õppuri vastuvõtuavaldus on kinnitatud Tallinna Haridusameti juhataja 28. Augusti 2008 käskkirjaga nr 1-2/565p, lisa 1. Avaldus ja leping on huvikoolile vajalik esitada selleks, et õppur saaks huvikoolis osaleda.

Nimed, isikukoodid, aadressid ja e-kirja aadressid on vajalikud raamatupidamisele, et saaks kliendi SAP majandusprogrammi lisada ning arveid esitada.

Lapsevanema isikukood on vajalik ka selleks, et raamatupidamine saaks vastavalt Tulumaksuseaduse $ 26 P 1;2 esitada info Maksu-ja Tolliametile info koolituskulude tasumise kohta.

Lapse isikukood ja nimi on vajalik selleks, et saaks sisestada Tallinna linna õpilaste andmekogusse.
Tallinna linna eelkooliealiste laste ja koolikohustuslike laste andmekogu põhimäärus kinnitatud Tallinna Haridusameti juhataja 04.10.2001 käskkirjaga nr 375-p. Tallinna Haridusameti juhataja 04. oktoobri 2001 käskkirja nr 375-p „Tallinna linna eelkooliealiste laste ja koolikohustuslike laste andmekogu põhimääruse kinnitamine” muutmine, 03. detsember 2004 nr 1-2/573p.

 

Kuidas toimub lepingu lõpetamine?

Kullo lepingu lõpetamiseks tuleb täita avaldus huvikooli koha kasutamise lepingu lõpetamise kohta. Lepingu lõpetamisest tuleb ette teatada 14 päeva (rühmaõppe puhul) või 30 päeva (individuaalõppe puhul).
 

Ostuarvete edastamisest Huvikeskusesse Kullo

Tallinna Huvikeskuses Kullo on kasutusel e-arvete operaatori eArvekeskus ostuarvete elektroonse menetlemise lahendus.
Digiarve saatmine
Kui Teie asutus kasutab e-arvete väljastamiseks operaatori (nt eArvekeskus, Itella vms) teenust, suunatakse arved automaatselt eArvekeskusesse. Arveid on üldjuhul võimalik saata ka otse raamatupidamisprogrammist või need salvestatud andmefailina eArvekeskusesse üles laadida. Digiarve saatmist puudutavate küsimuste korral palume kirjutada e-posti aadressile info@arvekeskus.ee.
E-kirjaga edastatava PDF formaadis arve saatmine
E-kirjaga edastatava PDF formaadis arve palume saata aadressil kullo@e-arvetekeskus.eu.
Paberarve saatmine
Juhul, kui te soovite saata paberarvet postiga, palume märkida maksevahendiga varustatud ümbrikule asutuse senine aadress, postiindeksiga 19200, mis tagab arvete saabumise eArvekeskusesse otse. Näiteks: Tallinna Huvikeskus Kullo, Mustamäe tee 59, Tallinn 10621.
Paberarve võib kaupluses anda ka kohe Kullo töötaja kätte, kes kauba tellib.

 

Aprill 2023
Tagsi Edasi
E
T
K
N
R
L
P
         
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Tänane päev Tänane päev   Üritus Üritus
Kullo

Kullo Liitu huviringidega Tunniplaan Leia oma klass

 

 

 

 

 


TALLINNA HUVIKESKUS "KULLO" | Mustamäe tee 59 | Tel 6646 100 | E-post kullo(ät)kullo.ee

Liitu huviringidega Tunniplaan Leia oma klass